Giới thiệu

Mục đích hoạt động của Hội
Tạo ra một sân chơi lành mạnh cho tất cả các bạn khỉ 1980 ở Việt Nam và các bạn sinh ra ở Việt Nam nhưng đang ở nước ngoài. Tăng cường tình cảm, tinh thần đoàn kết góp phần chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Hội viên là các bạn sinh năm CANH THÂN 1980. Hội viên là các bạn sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Hội viên chính thức, là hội viên đăng ký sinh hoạt, đóng quỹ thường niên và cung cấp thông tin đầy đủ theo qui định của Hội; được hưởng những quyền lợi theo nội quy của Hội Điều Kiện và thủ tục đăng ký Hội viên. Tham gia và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Hội (Họ tên, ngày tháng năm sinh, số đt, email, công việc hiện tại)

Tin hoạt động khỉ vàng 1980
Đóng góp ý kiến
Đóng góp ý kiến của bạn sẽ góp phần xây dựng một tập thể lớn mạnh. Chính vì vậy ban quản trị Website cũng như hội khỉ vàng 1980 Việt Nam luôn mong muốn và lắng nghe hội viên cùng chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!