Công bố danh sách ban liên lạc hội khỉ vàng 1980 Việt Nam

CÔNG BỐ DANH SÁCH BLL HỘI KHỈ VÀNG 1980 VIỆT NAM
– Chủ tịch: Linh Quân ( phụ Trách chung)
– PCT: Phượng Đoàn, Thanh Thu.
Chức năng, nhiệm vụ: Phát ngôn chính và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội khỉ vàng 1980 Việt Nam!
1. Ban Đối nội:
– Trưởng ban: Phượng Đoàn
– Phó ban: Trần Thị Thanh Thu, Đỗ Hoài Thu
• Xử lý các mâu thuẫn, những vấn đề nội bộ liên quan đến hội viên
2. Ban đối ngoại: (Bộ Ngoại Giao)
– Trưởng ban: Anh Tuấn Hoàng
– Phó ban: Ngọc Thái Dương,Hải Anh PC, Minh Thoả, Cường Minh Nguyễn, Trịnh Trung Anh, Đào Định, NguyênTrung Kevin
• Phụ trách việc giao lưu sự kiện của khỉ các tỉnh
• Phụ trách hiếu, hỷ, ốm đau, …
3. Ban tài chính:
– Trưởng ban: NamKhanh Ha
– Phó ban: Nguyễn Diệu Linh
– Phó ban: Thùy Dung
• Chức năng, nhiệm vụ: Theo dõi, hạch toán và báo cáo thu – chi của Hội.
• Tài khoản của Hội sẽ đứng tên: Chủ tịch Hội và đồng sở hữu là trưởng ban tài chính (Phải có chữ kỹ của 2 người mới rút được tiền), lịch sử giao dịch của tải khoản Hội sẽ được báo về email và di động của Chủ tịch và trưởng ban tài chính.
4. Ban Thiện nguyện:
– Trưởng ban: Tôm Tít
– Phó ban: Ha Quoc Bao, Hoa Trần, Dương Trung, Phong Thủy ST, Đỗ Thị Anh, Bình Ly, Lộc Tuyên, Tuấn Tây Bắc, Đỗ Huy Hùng, Huy Tóc, Đỗ Hoài Thu, Minh Lệ Ngọc Hoa, Anh Tuấn Phan.
• Lên kế hoạch,khảo sát, kêu gọi các chương trình thiện nguyện
• Tài chính hạch toán độc lập,có số tài khoản riêng để tránh nhầm lẫn
5. Ban văn hóa thể thao:
– Trưởng ban: Hùng Trần
– Phó ban: Capitan Giải Phóng, Phạm Hồng Khanh, Nguyễn Tùng, Trai Yêu, Hoàng Thái Dương
• Tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao như Monkey Cup hàng năm
Kết hợp ban sự kiện để tổ chức
6. Ban Truyền thông, sự kiện:
– Trưởng ban: Trần Thị Thanh Thu
– Phó ban: Phạm Đình Huyến,
Quỳnh Ngô, Dương Trung, Trịnh Linh
• Lên dự toán chi phí cho sự kiện sinh nhật, tổng kết hàng năm
• Lên kịch bản, tổ chức 2 sự kiện trên
• Kết hợp ban văn hóa thể thao.
Các phòng ban có nhiệm vụ thi hành quyết định này.!

Các tin bài liên quan