Công nghệ thông tin

Đại diện: Vũ thanh ngọc
Địa chỉ: 112 khâm thiên
Ngày sinh: 09-03-1980
Tỉnh thành:
Đại diện: Phạm Đình Huyến
Địa chỉ: 40B/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng