Hội khỉ vàng An Lão Hải Phòng chia sẻ giúp đỡ gia đình khó khăn ở địa phương

Đúng tinh thần của hội: “Đoàn kết và sẻ chia” Hội khỉ vàng 1980 An Lão Hải Phòng góp chung vào công tác thiện nguyện của hôi khỉ vàng 1980 Hải Phòng, …

 

Các tin bài liên quan