Họp nháp chuẩn bị sự kiện lớn nhất năm 2017

Ngày 19/11/2017 đại diện Admin các tỉnh tập trung tại nhà Linh Quân họp chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm 2017 của hội. Trong cuộc họp Admin đại diện các tỉnh báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động của hội ở tình mình, bạn quản trị lên kế hoặch phát triển hội bền vững và phát triển.

Đặc biệt trong cuộc họp này, chủ đề chính là các vấn đề đến buổi Offline tổng kết hết năm 2017 của hội. Về cơ bản mọi người đã nhất trí với phương án mà các Admin đã đưa ra.

Một số hình ảnh lưu lại trong buổi gặp mặt hội họp của các Admin

Các tin bài liên quan