Hướng dẫn tối ưu ảnh và chèn ảnh vào bài viết

Ảnh đóng vai trò quan trọng đối với Website và đặc việt là bài viết, nếu trong bài viết của bạn thiếu ảnh thì bài viết đó không được đánh giá cao “Bởi vì người đọc thích xem ảnh thực tế thay vì họ phải mường tượng”

Trong bài này mình hướng dẫn các bạn cách chèn hình ảnh vào nội dung bài viết và chọn kích cỡ ảnh phù hợp nhất.

  1. Cách chèn ảnh vào nội dung: Bạn làm theo hướng dẫn bằng các ảnh mình mô tả rất chi tiết vị trí cần thao tác.

Nhấn nút “Thêm Media” để chọn ảnh trong máy tính

Tiếp tục nhấn “Tải tập tin lên” để chọn ảnh, … và cuối cùng nhấn nút “Chèn vào bài viết”

2. Kích thước ảnh: Kích thước ảnh rất quan trọng, liên quan đến tốc độ hiển thị của Website và bài viết đó. Nếu bạn biết cách tối ưu File ảnh có dung lượng vừa đủ thì sẽ giúp cho việc cải thiện tốc độ hiển thị.

Thông thường để 1 bước ảnh đúng tiêu chuẩn của Website này, bạn nên để chiều ngang bước ảnh là 700Pixcels. Như vậy bạn nên dùng phần mềm Photoshop để chỉnh kích cỡ ảnh trước khi chèn vào nội dung.

Note: Ảnh đại diện tin bài để kích thước chiều ngang 450Pixcels chiều cao 400Pixcels

Tên ảnh phải đặt theo quy cách để SEO ảnh nhanh vào TOP cao Google: VÍ dụ ro-dung-hoa-qua.jpg

Các tin bài liên quan