Không ai thiếu thời gian cả, người ta chỉ không biết cách sử dụng thời gian để tạo ra tiền

Thời gian không là vô hạn. Mỗi người chúng ta đang sống trên hành tinh này cũng chỉ là tạm thời. Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan nhất là điều vô cùng quan trọng, tuy nhiên chúng ta lại thường dành thời gian để làm những điều không thực sự cần thiết.

Các tin bài liên quan