Nhà hàng

Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Trọng Phương
Địa chỉ: 728 thiên lôi ngã tư cầu rào 2 vĩnh niệm Lê Chân Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Bùi Huy Lâm
Địa chỉ: Số 20/420 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng