Sản xuất, chế biến

Đại diện: Kiều Lệ Huyền
Địa chỉ: Trại Gà, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội