Bắc Giang

Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn tiến tuyển
Địa chỉ: Kdt bt5 việt hưng gia lâm hà nội
Ngày sinh: 03-07-1980
Tỉnh thành: