Hải Phòng

Ngày sinh: 03-07-1980
Tỉnh thành:
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Mạnh Trường
Địa chỉ: Tầng 19 Cát Bi Plaza , Ngô Quyền , Hải Phòng
Ngày sinh: 05-01-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 05-08-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 13-06-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 06-02-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 16-11-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 15-08-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 09-03-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 09-03-1980
Tỉnh thành:
Đại diện: Nguyễn Hưng
Địa chỉ: Số 2 Ngõ 5 tổ dân phố 5 thị trấn an dương huyện an dương hải phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Trọng Phương
Địa chỉ: 728 thiên lôi ngã tư cầu rào 2 vĩnh niệm Lê Chân Hải Phòng
Ngày sinh: 21-12-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 19-01-1980
Tỉnh thành:
Lĩnh vực:
Đại diện: Bùi Huy Lâm
Địa chỉ: Số 20/420 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày sinh: 17-10-1980
Tỉnh thành: