Kiên Giang

Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Đình Long
Địa chỉ: Lô 4 căn 2 trần quang Khải, tp rạch giá, kiên Giang