Ban thiện nguyện cùng các bạn thiết kế nhà đến khảo sát đo đạc tại nhà bạn Thành ở Phú Thọ

Ngày 11/06/2018 trưởng ban thiện nguyện Nguyễn Trọng Mạnh (FB Phong Thủy An Lạc) cùng các bạn trong hội (Các bạn tư vấn thiết kế nhà) cho bạn Thành ở Phú Thọ.

Các tin bài liên quan