Chợ công nghiệp Hải Phòng

Ở Hải Phòng có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp đang hành nghề về sản xuất chế tạo các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp như: Cơ khí chế tạo, đóng tàu, các sản phẩm phục vụ cho vận tải, ….. Nhưng thực sự chưa có một trang Website thương mại điện tử để giúp họ quảng bá sản phẩm tăng cơ hội giao thương. Chính vì vậy rất cần có trang Website uy tín để trưng bày các sản phẩm về công nghiệp ở Hải Phòng.

Tôi Vũ Thành Trung đang có nhiều thông tin về ngành nghề công nghiệp ở Hải Phòng, nếu thời điểm này bạn cần kết nối xin hãy liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại: 0904 447 616

Các tin bài liên quan