Đá phong thủy cho tuổi canh thân 1980

Đá phong thủy cho tuổi Canh Thân 1980

Bạn sinh năm 1980, có ngũ hành năm sinh là Thạch lựu Mộc, bạn phù hợp đeo đá quý có màu đen, đá quý màu xanh nước biển, đá quý có màu xanh da trời (hành thủy) để được tương sinh (thủy sinh mộc).

Dữ liệu đang cập nhập, ……

Các tin bài liên quan