Giới thiệu về Hội 1980 Việt Nam

Mục đích hoạt động của Hội tạo ra một sân chơi lành mạnh cho tất cả các bạn khỉ sinh năm 1980 ở Việt Nam và các bạn sinh ra ở Việt Nam nhưng đang ở nước ngoài. Tăng cường tình cảm, tinh thần đoàn kết góp phần chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Hội viên là các bạn sinh năm CANH THÂN 1980. Hội viên là các bạn sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Hội viên chính thức, là hội viên đăng ký sinh hoạt, đóng quỹ thường niên và cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định của Hội; được hưởng những quyền lợi theo nội quy của Hội Điều Kiện và thủ tục đăng ký Hội viên. Tham gia và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Hội (Họ tên, ngày tháng năm sinh, số đt, email, công việc hiện tại)

Website www.1980vietnam.vn ra đời nhằm tăng cao sự kết nối trên phương diện kết nối kinh doanh, qua đó hội sẽ có nhiều cơ hội giúp đỡ cùng nhau phát triển về kinh tế.

Thông tin đăng ký làm thành viên trên Website hội khỉ vàng 1980 Việt Nam tại đây

Các tin bài liên quan