Hội khỉ vàng 1980 Việt Nam đi thiện nguyện ủng hộ 45 hộ gia đình nghèo bản Nậm Nghẹ

Hội khỉ vàng 1980 Việt Nam đi thiện nguyện ủng hộ 45 hộ gia đình nghèo bản nậm nghẹ xã hua bum huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

Các tin bài liên quan