In ấn, quảng cáo

Ngày sinh: 09-03-1980
Tỉnh thành:
Lĩnh vực:
Đại diện: Trần Thị Thanh Thu
Địa chỉ: 34 Nam Pháp 1, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng