Lá lành đùm lá rách là một câu tục ngữ mà khỉ vàng học thuộc lòng

Lá lành đùm lá rách là một câu tục ngữ mà khỉ vàng học thuộc lòng, không những thế chúng tôi còn hiểu sâu về câu tục ngữ này. Hội khỉ vàng 1980 Việt Nam và hội khỉ vàng 1980 Thái Nguyên có chuyến lên đường đi làm việc thiện thành công cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đó là gia đình nhà bạn Dương Văn Cường ở xã Tân Khánh Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

Chiếc tủ 3 buồng do anh …. tặng gia đình bạn Cường

Các tin bài liên quan