Lễ ra mắt hội khỉ vàng 1980 Vĩnh Phúc ngày 23/12/2017

Ngày 23 tháng 12 năm 2017, chính thức ra mắt hội khỉ vàng 1980 tại Vĩnh Phúc. Đại diện ban liên lạc và hội viên các tỉnh về tham dự chúc mừng ngày ra mắt hội những người sinh năm 1980 tại Vĩnh Phúc “Hội khỉ vàng 1980 Vĩnh Phúc”

Đại diện ban liên lạc khỉ vàng 1980 Việt Nam

Đoàn Hải Phòng tham dự lễ ra mắt hội khỉ vàng 1980 Vĩnh Phúc

Video về hội khỉ vàng 1980 Việt Nam

Các tin bài liên quan