Tất niên hội khỉ vàng 1980 Hiệp Hòa Bắc Giang

Ngày 07/01/2018 hội khỉ vàng 1980 Hiệp Hòa Bắc Giang tổ chức lễ tổng kết hết năm 2017.

Các tin bài liên quan